Valcovanie gumárenských zmesí

Kalandrovanie gumárenských zmesí

Sme technicky prispôsobení na valcovanie gumárenských zmesí do výslednej hrúbky 1-6 mm, maximálnej šírky 150 cm.

Ponúkame vám možnosť takéhoto spracovanie vašich zmesí.

Tipy z nášho sortimentu

logo.jpg

BOGUMA, s.r.o.
Továrenská 314
956 18 Bošany

Tel.: +421 (38) 5426 307, 5426 308
e-mail: info @ boguma.sk