Blog

Norma IEC 61111:2009 – prečo sa oplatí investovať do riadne otestovaných produktov

IEC 61111:2009 je takmer taká dôležitá ako raňajky, no medzi nutričnými odborníkmi nie je taká kontroverzná. Prečítajte si článok a staňte sa informovaným zákazníkom, ktorý sa nebojí očakávať od svojich dodávateľov len tú najlepšiu kvalitu.

<p>Príklad IEC certifikácie na značiacej páske.</p>

Príklad IEC certifikácie na značiacej páske.

V jednom z našich predchádzajúcich článkov ste mohli nájsť všetky potrebné informácie o Elektroizolačných kobercoch a o tom, ako sa rozhodnúť, ktorý typ je pre vás ten správny. Spomenuli sme viacero kritérií, ktoré okrem iných zahŕňali aj normu IEC 61111:2009. Tentokrát sa bližšie pozrieme na túto normu a všetky jej výhody. Ak si nie ste úplne istí, čo norma predstavuje a prečo je dôležité investovať len do produktov, ktoré majú túto certifikáciu, čítajte ďalej.

Vznik a účel IEC 61111:2009

Ako už názov napovedá, norma IEC 61111:2009 bola vytvorená v roku 2009. Ruší a nahrádza prvé vydanie z roku 1992. Bola zriadená Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC), neziskovou organizáciou, ktorá vyvíja a vydáva medzinárodné normy pre všetky elektrické, elektronické a s nimi súvisiace technológie. IEC bola založená v júni 1906 v Londýne. Jej poslaním je podporovať bezpečné a efektívne používanie elektrických a elektronických produktov a s nimi súvisiacich technológií na celom svete.

 

<p>Logo Medzinárodnej technickej komisie (IEC)</p>

Logo Medzinárodnej technickej komisie (IEC)

IEC 61111:2009 poskytuje súbor požiadaviek na elektroizolačné výrobky používané v nízkonapäťových, ale aj vysokonapäťových priestoroch. Špecifikuje minimálne požiadavky na výrobu, testovanie a výkon electroizolačných kobercov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu pracovníkov pred rizikami spojenými s elektrickým napätím. Jednou z hlavných výhod tohto štandardu je, že ho možno používať aj v zahraničí, čím zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť produktov pre pracovníkov na celom svete.

Norma špecifikuje

  • hrúbku
  • elektrický odpor
  • mechanické vlastnosti

elektroizolačných kobercov, okrem iných požiadaviek, aby sa zabezpečilo, že vydržia náročné používanie a poskytnú pracovníkom účinnú ochranu.

Elektroizolačné koberce je možné použiť v širokej škále pracovných prostredí či už ide o ochranu pri nízkom alebo vysokom elektrickom napätí. Koberec je umiestnený na podlahu okolo elektrického zariadenia a vytvára bariéru medzi pracovníkmi a zemou, čím zabraňuje prechodu elektrického prúdu cez telo osoby. Je schopný odolať aj vysokému napätiu a elektrickému prúdu bez toho, aby sa znížili či poškodili jeho izolačné vlastnosti.

 

Je nutné dodať, že certifikácia podľa normy IEC 61111:2009 je nevyhnutná pre spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dodávajú dielektrické koberce. Keď narazíte na spoločnosť, ktorá ponúka dielektrické koberce bez takejto certifikácie, odporúčame také produkty nekupovať. Minimalizujete tým riziko ohrozenia zdravia vašich zamestnancov a kolegov na pracoviskách pod vysokým napätím.

Výhody IEC 61111:2009

Investovanie do produktu, ktorý spĺňa túto normu IEC, prináša jeho používateľom množstvo výhod. Medzi tie najhlavnejšie patrí:

1. Bezpečnosť

Bezpečnosť je prioritou číslo jeden pri práci s elektrickými časťami pod napätím. Norma IEC 61111:2009 zaisťuje, že výrobky sú bezpečné a spoľahlivé pre pracovníkov na celom svete. Výrobky, ktoré sú v súlade s touto normou, poskytujú záruku, že ochránia pracovníkov pred elektrickými rizikami.

2. Kvalita

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť či má výrobok požadovanú kvalitu, je certifikácia IEC. Dokazuje, že výrobok spĺňa najvyššie štandardy kvality. Norma špecifikuje okrem iných požiadaviek aj hrúbku, elektrický odpor a mechanické vlastnosti dielektrických kobercov, aby sa zabezpečilo, že vydržia náročné podmienky používania a poskytnú pracovníkom účinnú ochranu.

3. Medzinárodné využitie

Certifikácia IEC je platná medzinárodne, čo je často požiadavka pre spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách. Nákup produktov s certifikáciou IEC 61111:2009 zaisťuje, že produkty sú v súlade s celosvetovo uznávanou normou, čo firmám uľahčuje splnenie ich povinností vo viacerých krajinách a neobmedzuje rozširovanie trhu.

 

Nevýhody produktov bez IEC 61111:2009

Nie je prekvapením, že nákup produktov s certifikáciou IEC nemá žiadnu nevýhodu, avšak vlastnenie produktov bez nej má rôzne negatíva. Nie je bezpečné kupovať produkty bez certifikácie IEC 61111:2009 kvôli:

1. Neznámej kvalite

Produkty, ktoré nemajú certifikáciu podľa normy IEC 61111:2009, nemusia spĺňať minimálne požiadavky na výrobu, testovanie a výkon, čo môže ohroziť pracovníkov. Bez certifikácie nie je možné zistiť či produkt prešiel správnym testovaním a spĺňa najvyššie štandardy kvality. Takéto výrobky môžu fungovať nedostatočne a môže byť potrebné ich vymeniť skôr ako štandardné certifikované výrobky.

2. Nedostatku istoty

Bez certifikácie podľa normy IEC 61111:2009 nie je zaručené, že produkt bude poskytovať účinnú ochranu pracovníkom pred úrazmi elektirckým prúdom. Pracovníkom môže hroziť úraz či dokonca usmrtenie elektrickým prúdom, ak výrobok nespĺňa potrebné požiadavky na elektrickú odolnosť a mechanickú pevnosť.

3. Porušovaniu predpisov

Spoločnostiam, ktoré nakupujú produkty bez certifikácie IEC 61111:2009, môže hroziť miestnych predpisov a medzinárodných noriem. To môže viesť k pokutám, právnej zodpovednosti a poškodeniu dobrého mena spoločnosti.

 

<p>Žiadna značiaca páska? Žiadna kvalita.</p>

<p>Obrázok zvýrazňujúci potrebu značiacej pásky s certifikáciou IEC. Neinvestujte do kobercov bez certifikácie IEC.</p>

Žiadna značiaca páska? Žiadna kvalita.

Obrázok zvýrazňujúci potrebu značiacej pásky s certifikáciou IEC. Neinvestujte do kobercov bez certifikácie IEC.

Hrdo certifikované

Na to, aby sme získali certifikáciu podľa normy IEC 61111:2009, naše produkty prešli prísnym testovaním, a uistili sme sa, že spĺňajú požiadavky normy. Proces testovania zahŕňa odber vzoriek kobercov a následné podrobenie rôznym testom na posúdenie ich elektrického odporu, mechanickej pevnosti a iných vlastností. Naše výrobky prešli testami a boli teda certifikované podľa normy IEC 61111:2009. 

Niektorí klienti sú mimoriadne opatrní a vyžadujú testovanie našich produktov treťou stranou. Je to pochopiteľné opatrenie, pretože každý chce pre zdravie svojich zamestnancov len to najlepšie a 100% súhlasíme s bezpečnosťou pri používaní tých najkvalitnejších produktov.

 

Sme hrdí na kvalitu našich produktov vo všetkých oblastiach použitia a sme radi, že existuje štandard, ktorý pomáha našim klientom a potenciálnym zákazníkom rozpoznať produkty, do ktorých sa oplatí investovať, aby bola zaistená bezpečnosť ich pracovníkov. Veríme, že každá spoločnosť by sa mala snažiť o najvyššiu kvalitu svojich produktov, pretože nesmierne ovplyvňujú klientov, ich pracovné priestory a zamestnancov, najmä pokiaľ ide o prácu s elektrickými časťami. 

 

Naučili ste sa niečo nové z nášho článku? Dajte nám vedieť e-mailom na info@boguma.sk  alebo nám zanechajte komentár pod našim LinkedIn príspevkom.

 

V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme na ďalší typ izolačného výrobku - Elektroizolačnú plachtu.