Údaje o spoločnosti

layout element image

KDE NÁS NÁJDETE

layout element image

Adresa

BOGUMA, s.r.o.
Továrenská 314
956 18 Bošany
Slovensko

48°34'37.4"N 18°14'30.4"E

Pre vstup do areálu použite ulicu: 
Nábrežie Ľudovíta Štúra

layout element image

Fakturačné údaje

Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.,
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Číslo účtu/Kód banky: 2941073171/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4107 3171

IČO: 35 922 087
IČ DPH: SK2021963625

kontaktné údaje

layout element image

Všeobecné kontakty

sales@boguma.sk
dopyty, objednávky, technické otázky
+421 38 5426 307

info@boguma.sk
faktúry, všeobecné otázky, životopisy
+421 38 5426 307

layout element image

Obchodné oddelenie

Teodor Puha
Pre zákazníkov z krajín SR, CZ, HU
(slovenský jazyk, maďarský jazyk)
teodor.puha@boguma.sk
+421 905 946 072

Alexandra Kajanová
Pre zákazníkov z krajín mimo SR, CZ, HU
(slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk)
alexandra.kajanova@boguma.sk
+421 904 253 314

 

 

layout element image

Back office, logistika, administratíva

Lucia Babuljaková
(slovenský jazyk, anglický jazyk)
lucia.babuljakova@boguma.sk
+421 917 921 359