layout element image

BOGUMA, s.r.o. je od roku 2005 slovenským výrobcom gumových produktov. Dodávame do celého sveta vysoko kvalitné certifikované gumárenské výrobky, ktoré nemajú vo svete vďaka tradičnej technológii rotačných lisov, priamu konkurenciu.

Vyrábame technológiou rotačnej vulkanizácie, pričom primárna podoba produktu je vo forme navinutého kotúča. Zameriavame sa na výber kvalitných vstupných gumárenských zmesí od overených dodávateľov s možnosťou flexibilnej reakcie na požiadavky zákazníkov.

Dodávame pre energetický priemysel, športový sektor, skladové priestory, lode a ropné plošiny. Disponujeme pestrým portfóliom produktov v kategóriách certifikovaných dielektrických kobercov a prikrývok, dezénových dlážkovín a tesniacich dosiek.

V produktových kategóriách sme schopní vyvíjať nové produkty na základe špecifických požiadaviek našich zákazníkov. Aj vďaka tomu sa nám podarilo vybudovať si silné zázemie klientov po celom svete.

Piliere našej spoločnosti

Pretvárame poctivé kaučukové zmesi využitím rotačnej technológie na certifikované produkty. Flexibilne reagujeme na vaše požiadavky prostredníctvom profesionálneho tímu gumárov.

Misia

Dotyk s nami zvyšuje vašu bezpečnosť.

Prinášame na trh vždy len také produkty, ktoré zabezpečia zvýšenie vašej ochrany vzhľadom na prostredie a vlastnosti v ktorom sú použité. 

Vízia

Hodnoty

Záleží nám, sme všímaví a konáme eticky.

Naše hodnoty predstavujú komplex charakteristík, ktoré sú pre naše podnikanie a správanie sa príznačné. Veľkú váhu prikladáme vzájomným vzťahom, či už v rámci našej spoločnosti, alebo medzi našimi obchodnými partnermi. Záleží nám na aspektoch pracovného a obchodného prostredia, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a posúvajú našu spoločnosť vpred. Sme všímaví voči sebe, voči kolegom aj voči prostrediu v ktorom pôsobíme a podnikáme. Neustále máme otvorené oči a myseľ so zameraním sa na vznik nových podnetov, ako aj zlepšenie existujúcich procesov. Voči zamestnancom, ako aj v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca sa správame vždy eticky, korektne a výhradne v pravidlách morálky.

layout element background image
layout element image
layout element image
layout element image
layout element image
layout element image
layout element image

Výroba kvalitnou technológiou

1

KALANDROVACIA LINKA

Naše výrobky vyrábame z gumárenských zmesí od dodávateľov, ktorí nám garantujú kvalitu a požadované parametre aj atestom. 

Gumárenské zmesi najprv spracovávame na kalandrovacej linke, ktorá je jedinečná a umožňuje nám pripraviť veľmi presné gumové fólie, ktoré sú základom kvalitných výrobkov. 

Tieto gumové fólie na určitý čas necháme dozrieť a potom pokračujú do vulkanizačného procesu.

layout element image
layout element image
layout element image
layout element image

​​​​​​​

2

ROTAČNÉ LISY

Vulkanizačný proces prebehne v rotačných lisoch. Tie nám umožňujú vyrábať výrobky v rôznych hrúbkach (až do 15 mm), šírkach (do 1400 mm) s rôznym povrchom alebo dezénom. 

Naše rotačné lisy sú vybavené a kontrolované moderným softvérom, ktorý nám umožňuje riadiť celý vulkanizačný proces so zálohovaním údajov.

layout element image
layout element image
layout element image
layout element image

​​​​​​​

3

KONTROLA A FINALIZÁCIA

Kotúče po vulkanizácii sa dostanú na kontrolný stôl kde prebehne orezávanie okrajov na požadovanú šírku a delenie kotúča na jednotlivé dĺžky. Pri tomto procese kontrolujeme požadované hrúbky a prebehne aj vizuálna kontrola, aby sa finálny tovar zákazníkovi dostal v požadovanej kvalite. 

Hotové výrobky, kotúče balíme do ochrannej fólie a ďalej ich ukladáme na palety alebo na paletu s ochranným nadstavcom a ešte raz ich spolu spevníme. Tovar je pripravený na expedíciu k zákazníkovi.

layout element image
layout element image
layout element image
layout element image

PRODUKTY CERTIFIKOVANEJ KVALITY

Dezénové dlážkoviny

layout element image

STN EN 426

Naše dezénové dlážkoviny sú v súlade s platnými európskymi štandardami, ktoré stanovujú šírku, dĺžku, priamosť a rovinnosť pásov pre pružné dlážkoviny.

STN EN 428

Naše dezénové dlážkoviny vyrábame v súlade s európskou normou stanovujúcou najvhodnejšie celkové hrúbky pre rôzne druhy pružných dlážkovín. 

STN EN 12199

Pri výrobe dezénových dlážkovín dodržiavame špecifikáciu platnú pre homogénne a heterogénne gumové dlážkoviny s dezénom.

STN EN 13501-1

Pri výrobe ťažkohorľavých dlážkovín sa riadime klasifikáciou požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb, ktorá v časti 1 využíva údaje zo skúšok reakcie na oheň.

STN ISO 7619-1

Pri výrobe dezénových dlážkovín sa riadime ISO normou pre gumu, vulkanizovaný alebo termoplastický elastomér, ktorá stanovuje tvrdosť (shore) vtláčaním hrotu tvrdomeru.

STN EN 14041

Pri výrobe dezénových dlážkovín sa riadime špecifikáciami základných vlastností  pre skupinu pružných, textilných a laminátových  dlážkovín. 

Tesniace dosky

layout element image

STN EN 426

Naše tesniace dosky sú v súlade s platnými európskymi štandardami, ktoré stanovujú šírku, dĺžku, priamosť a rovinnosť pásov pre pružné gumové výrobky.

STN EN 428

Naše tesniace dosky vyrábame v súlade s európskou normou stanovujúcou najvhodnejšie celkové hrúbky pre rôzne druhy pružných gumových výrobkov.

STN ISO 7619-1

Pri výrobe tesniacich dosiek sa riadime ISO normou pre gumu, vulkanizovaný alebo termoplastický elastomér, ktorá stanovuje tvrdosť (shore) vtláčaním hrotu tvrdomeru.

STN 62 2000

Pri výrobe tesniacich dosiek sa riadime normou, ktorá špecifikuje materiálové listy gumy. Dodržiavame základné ustanovenia a hodnoty vlastností.

Elektroizolačné koberce

layout element image

IEC 61111:2009

Naše elektroizolačné koberce vyrábame v súlade s európskou normou pre elektrickú pevnosť. Platí pre gumové dlážkoviny z elastomérov určené na ochranu pracovníkov pri elektrických inštaláciách.

STN EN 426

Naše elektroizolačné koberce sú v súlade s platnými európskymi štandardami, ktoré stanovujú šírku, dĺžku, priamosť a rovinnosť pásov pre pružné gumové výrobky.

STN EN 428

Naše elektroizolačné koberce vyrábame v súlade s európskou normou stanovujúcou najvhodnejšie celkové hrúbky pre rôzne druhy pružných gumových výrobkov. 

STN ISO 7619-1

Pri výrobe elektroizolačných kobercov sa riadime ISO normou pre gumu, vulkanizovaný alebo termoplastický elastomér, ktorá stanovuje tvrdosť (shore) vtláčaním hrotu tvrdomeru.

Elektroizolačná prikrývka

layout element image

IEC 61112:2009

Našu elektroizolačnú prikrývku vyrábame v súlade s európskou normou pre elektrickú pevnosť. Platí pre gumové dlážkoviny z elastomérov určené na ochranu pracovníkov pri elektrických inštaláciách.

STN EN 426

Naša elektroizolačná prikrývka je v súlade s platnými európskymi štandardami, ktoré stanovujú šírku, dĺžku, priamosť a rovinnosť pásov pre pružné gumové výrobky.

STN EN 428

Našu elektroizolačnú prikrývku vyrábame v súlade s európskou normou stanovujúcou najvhodnejšie celkové hrúbky pre rôzne druhy pružných gumových výrobkov. 

STN ISO 7619-1

Pri výrobe elektroizolačnej prikrývny sa riadime ISO normou pre gumu, vulkanizovaný alebo termoplastický elastomér, ktorá stanovuje tvrdosť vtláčaním hrotu tvrdomeru.