Blog

Udržateľná výroba: Jeden po druhom tvarujeme zelenšiu budúcnosť

Udržateľnosť je čoraz prominentnejšou témou aj vo svete produkcie. Gumárenský priemysel nezaostáva a drží krok so správnymi ekologickými rozhodnutiami. BOGUMA podporuje ekológiu vo viacerých oblastiach výroby už od svojho vzniku a je čas vám predstaviť spôsoby, ktorými sa približujeme k udržateľnejšej výrobe.

Celosvetovo ste si mohli v posledných rokoch či desaťročiach v oblasti výroby všimnúť nárast pozornosti smerovanej k udržateľnejšiemu spôsobu výroby. Slovensko, a teda miesto, kde sídli aj naša výrobná hala takisto podporuje kroky, ktoré vedú k znižovaniu znečisťovania ovzdušia a celkovej produkcii odpadu ako následok výroby našich produktov. Častokrát ide o komplexné zmeny, ktoré si okrem času vyžadujú finančné prostriedky a zapojenie viacerých spolupracovníkov. Hlavne sú to však zmeny, ktoré môžu fungovať iba, ak dokážeme prijať zodpovednosť za našu výrobu a jej možné negatívne následky na životné prostredie.

 

Pod pojmom “udržateľná výroba” si môžete predstaviť napríklad využívanie prírodných zdrojov, prechod na LED osvetlenie, recyklovanie či snahu o zníženie odpadu využitím všetkých častí materiálov. Tiež sa ale jedná o udržateľnosť popri spolupráci s dodávateľmi či klientmi, kedy môže ísť o snahu vyhľadávať dodávateľov, ktorí sa nachádzajú v blízkosti firmy (ak to podmienky dovoľujú) a obchodovanie so zákazníkmi, ktorí takisto implementujú udržateľnejší chod svojej spoločnosti. 

 

Výhody udržateľnej výroby

Firmy, ktoré sa neboja vykročiť tým správnym smerom, pociťujú mnohé benefity, ktoré jednoznačne prevyšujú možné počiatočné negatíva. Sú nimi napríklad:

 

1. Úspora nákladov

Prechod na udržateľnejšie postupy  môže z dlhodobého hľadiska viesť k zníženiu nákladov. Energeticky efektívne technológie, znižovanie odpadu a iniciatívy v oblasti recyklácie môžu pomôcť minimalizovať spotrebu zdrojov, čo má za následok nižšie účty za energie, náklady na likvidáciu odpadu a náklady na materiál.

 

2. Zmiernenie rizík

Udržateľné výrobné postupy môžu pomôcť znížiť obchodné riziká spojené s nedostatkom zdrojov, kolísaním cien a regulačnými zmenami. Diverzifikáciou zdrojov energie, optimalizáciou využívania materiálov a investíciami do obnoviteľných zdrojov môžu spoločnosti zvýšiť svoju odolnosť voči výkyvom trhu a zabezpečiť svoju činnosť aj do budúcnosti.

 

3. Inovácia a dlhodobá životaschopnosť

Snaha o udržateľnosť často podporuje inovácie a kreatívne riešenie problémov. Tlačí spoločnosti, aby skúmali nové technológie, vyvíjali efektívnejšie výrobné metódy a investovali do výskumu a vývoja. Výsledkom tohto úsilia môže byť dlhodobá obchodná životaschopnosť, odolnosť a konkurenčná výhoda na rýchlo sa meniacom trhu.

 

Celkovo, prijatie trvalo udržateľných výrobných postupov ponúka celý rad výhod. Je však potrebné dodať, že udržateľnejšia výroba nie je jednotnou šablónou pre všetky firmy. Konkrétne postupy takejto výroby sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti spoločnosti, lokality a dostupných zdrojov. 

 

Udržateľnosť v BOGUME

V našej firme rozumieme dôležitosti ekologickejšej výroby a distribúcie, ktorá vedie k zlepšeniu úrovne životného prostredia, preto sa aktívne venujeme neustálemu zlepšovaniu našich procesov. Niektoré z nasledujúcich aktivít sú súčasťou našej spoločnosti od jej počiatku a iné sme zaviedli len nedávno.

 

Recyklovanie odpadu

Jednou z najznámejších a najzaužívanejších ekologických praktík je, samozrejme, recyklácia odpadu, ktorý vznikne počas výroby produktov. Je výhodou že zvyšné odrezky gumy neskončia na skládke a môžu slúžiť na ďalšie použitie. Ako? Odrezky, teda odpad z výroby, spolupráci s externou firmou vieme pomlieť a následne použiť ako vhodnú výplň pod umelé trávniky, ktoré sú vhodné na dlhodobé využitie napríklad na športových plochách. 

<p>Gumárenský odpad z našej výroby sa ďalej využíva ako súčasť umelých trávnikov.</p>

Gumárenský odpad z našej výroby sa ďalej využíva ako súčasť umelých trávnikov.

 

Sústreďujeme sa však nielen na odpad spôsobený produkciou našich výrobkov, ale tiež odpad, ktorý môže vzniknúť aktivitami našich zamestnancov. Väčšinou ide o výsledok bežných úkonov, ktorým sa v priebehu dňa nemožno vyhnúť, preto podporujeme našich zamestnancov, aby dbali na správne triedenie odpadu.

 

<p>Recyklácia odpadu vytvoreného bežnými úkonmi pracovníkov je samozrejmosťou.</p>

Recyklácia odpadu vytvoreného bežnými úkonmi pracovníkov je samozrejmosťou.

Prírodné materiály

Ďalším bodom, ktorý sme už spomínali je využívanie prírodných materiálov. V BOGUME používame produkty vyrobené z prírodných materiálov zväčša pri procesoch čistenia. Jedná sa napríklad o kefu na čistenie valcov, ktorá je vyrobená z kaktusu agávy sisalovej, tiež používame menšie kefky na čistenie so štetinami z konského vlasu či cirokové metly na väčšie oblasti s nečistotami. 

Prírodné materiály používame od začiatku fungovania firmy, keďže sú v našej krajine dostupnou komoditou, a teda k ním máme jednoduchý prístup. Majú tiež dlhšiu životnosť v porovnaní s umelými materiálmi, preto nie je potrebné často ich meniť za nové.

 

<p>Ako môžete vidieť, používame cirokové metly a kefy z konského vlasu.</p>

Ako môžete vidieť, používame cirokové metly a kefy z konského vlasu.

LED osvetlenie
Ako sme spomínali v jednom z našich príspevkov na LinkedIne, v roku 2022 sme vymenili osvetlenie v celej firme a prešli sme na LED svetlá. Je to zmena, ktorá nám prináša benefity nielen v zníženej spotrebe elektrickej energie, ale tiež nám pomohla znížiť náklady na jej financovanie, ktoré môžeme ďalej investovať do iných ekologických zmien.

<p>Graf zobrazuje porovnanie našej elektrickej spotreby pred a po prechode na LED osvetlenie</p>

Graf zobrazuje porovnanie našej elektrickej spotreby pred a po prechode na LED osvetlenie

Starostlivosť o exteriér firmy

Udržateľné praktiky presadzujeme nielen vo vnútri firmy, ale takisto sa pokúšame o implementáciu ekologickejších riešení v jej okolí. Nedávno bolo napríklad potrebné renovovať fasádu našej výrobnej haly. Namiesto zbúrania a kompletného prestavania sme sa rozhodli fasádu ošetriť. Nevymenili sme materiál za plast. Nielen kvôli nechcenému prechodu na neekologický materiál, ale tiež preto, aby sme udržali a pripomenuli si históriu budovy, v ktorej sídlime. Veríme, že pôvodný vzhľad budovy je našou súčasťou dodnes a robíme všetko preto, aby to tak bolo aj naďalej.


 

<p>Porovnanie našej fasády počas a po renovácii bez nutnosti demolácie.</p>

Porovnanie našej fasády počas a po renovácii bez nutnosti demolácie.

 

V duchu zelenších rozhodnutí a čistoty ovzdušia sme len niekoľko týždňov dozadu nasadili okolo budovy rôzne druhy stromov. Sídlime v industriálnej časti mesta, preto je zeleň skôr raritou. Rozhodli sme sa preto prinavrátiť trochu prírody do nášho okolia a spoločne s kolegami sme vysadili niekoľko sadeníc borovice a smreku. Neskôr k ním plánujeme pridávať aj ďalšie a pokračovať v skrášľovaní nášho okolia a zároveň v podpore životného prostredia. 

 

<p>Toto je jeden z našich stromčekov, ktoré pomáhajú prinavrátiť prírodu do priemyselného prostredia.</p>

Toto je jeden z našich stromčekov, ktoré pomáhajú prinavrátiť prírodu do priemyselného prostredia.

Týmto článkom sme vám chceli hlavne ukázať, že ekologické riešenia nemusia byť finančne náročné a prinášajú ohromné benefity nielen pre jednotlivé firmy, ale pre celý svet. Sme radi, že je čoraz jednoduchšie podporovať “zelené” zmeny v našej krajine a dúfame, že budete inšpirovaní k podobným krokom aj vy. 

Ak by ste s nami radi zdieľali spôsoby, akými podporujete životné prostredie vo vašej firme, neváhajte nás kontaktovať na info@boguma.sk alebo nám zanechajte komentár pod LinkedIn príspevkom.