Elektroizolačné koberce

Elektroizolačné koberce

Vyvinuli sme rad elektroizolačných kobercov, ktoré sú určené ako ochrana živých tvorov a častí elektrického zariadenia v transformátorových a elektrorozvodných staniciach a na ostatných vysokonapäťových pracoviskách.

Európska norma IEC 61111:2009, ktorá nahradila národné normy členských krajín Európskej únie, klasifikuje elektroizolačné koberce podľa ich odolnosti voči elektrickému prierazu do piatich tried:

Trieda 0

Pracovné napätie: 1 000 V - Skúšobné napätie: 5 000 V  - Výdržné napätie: 10 000 V

Trieda 1

Pracovné napätie: 7 500 V -  Skúšobné napätie: 10 000 V - Výdržné napätie: 20 000 V

Trieda 2

Pracovné napätie: 17 000 V - Skúšobné napätie: 20 000 V - Výdržné napätie: 30 000 V


Trieda 3

Pracovné napätie: 26 500 V - Skúšobné napätie: 30 000 V - Výdržné napätie: 40 000 V


Trieda 4

Pracovné napätie: 36 000 V - Skúšobné napätie: 40 000 V - Výdržné napätie: 50 000 V

DEK0-S7-1          trieda 0

jemne ryhovany gumenny koberecKlasifikácia podľa IEC 61111:2009: trieda 0 - Farba: šedá - Povrch: jemne ryhovaný - Hrúbka: 3 mm - Hmotnosť: 3,3 kg/
pdflogoTechnický list
pdflogoCertifikát

DEK0-S7-26          trieda 0
DEK2-S7-1          trieda 2
DEK3-S1-2          trieda 3
DEK3-H-1          trieda 3
DEK4-H-1          trieda 4
DEK4-S7-1          trieda 4

Naše elektroizolačné koberce sú certifikované podľa IEC 61111:2009 v triedach 0; 2; 3 a 4.

Značenie kobercov zabezpečujeme navulkanizovaním značiacej pásky po celej dĺžke koberca. Tento spôsob značenia je trvalý a nezmazateľný.

Koberce sa podrobujú vysokonapäťovej skúške na našom skúšobnom zariadení.

Balenie: kotúče v štandardných šírkach 1 m alebo 1,2 m (max. 1,4 m), v štandardnej dĺžke 10 m, prípadne narezané v podobe prírezov.

Tipy z nášho sortimentu

logo.jpg

BOGUMA, s.r.o.
Továrenská 314
956 18 Bošany

Tel.: +421 (38) 5426 307, 5426 308
e-mail: info @ boguma.sk